Portada / Ciències / Ciències de la salut / Ciències socials / Comunitat universitària i compromís social / Docència, aprenentatge i inserció laboral / Humanitats / Tecnologia / Reportatge

Al Campus de Montilivi

“A la UdG, treballem perquè puguis treballar”

L'Oficina de Serveis a l'Empresa ofereix orientació professional i intermediació laboral, en el context del Pla MIOL de la UdG, alhora que proposa novetats sobre mobilitat internacional i emprenedoria. En la cruïlla entre la Universitat i el món empresarial, s'ofereixen sortides professionals i relacions amb teixit productiu i les institucions del territori.

Oficina de Serveis a l’Empresa, Universitat de Girona, Borsa de treball

Oficina de Serveis a l'Empresa, Campus de Montilivi

“Ens interessa destacar aquestes competències laborals, les actituds: la gestió del temps, la capacitat de lideratge i comunicació, del treball en equip. Em penso que cada vegada es valora menys el currículum acadèmic de manera isolada i que cada cop té més transcendència allò que podem anomenar el currículum vital”. Roser Maeso.

“Garbellem les ofertes de treball. Les que no reuneixen les condicions, que no representen allò que podem anomenar una “qualitat universitària”, no les admetem”. Ho afirma Roser Maeso, la responsable de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE). En aquest espai, es treballa tant en l’orientació professional com en la prospecció empresarial i la intermediació laboral, en el context del Pla MIOL de la UdG, el Pla per a la millora de la inserció laboral i l’ocupabilitat dels estudiants i graduats de la UdG que també inclou apartats sobre mobilitat internacional i emprenedoria. La Núria Sanllehí és l’orientadora de carreres professionals i la Maria Cortada és la tècnica de l’Oficina de Promoció de l’Ocupació. Totes tres treballen en l’entorn de la Universitat i el món empresarial, amb la voluntat tant d’oferir sortides professionals com de fer conèixer els actius dels estudiants al teixit productiu i a les institucions del territori. En el cas de la Núria, una tasca bàsica és la d’orientació i el fet d’estar amatent al desenvolupament dels objectius de la subvenció atorgada pel SOC a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca. La Maria treballa en les activitats que fomenten l’ocupabilitat per pal·liar l’atur juvenil i en la gestió de beques i ajuts, com les del Banc de Santander, Odisseu i de la Fundació Princesa de Girona.

“En relació al període 2013-2014″, diu la Roser, el curs 2014-2015 ha experimentat un augment del nombre d’inscrits a la Borsa de Treball d’un 24’61%. Hem passat de 8809 a 10.977, mentre que les ofertes de llocs de treball que hem tramitat han ascendit a 3171, un 82’56% més que el curs passat. Estem contentes de les xifres, però som conscients que un dels reptes és donar a conèixer, amb més intensitat, tots els serveis que oferim”.

Oficina de Serveis a l’Empresa, Universitat de Girona, Borsa de treball

Oficina de Serveis a l’Empresa-Borsa de Treball

 

La Núria ho recalca: “En temes d’orientació, hi treballem des de 2003 i tinc la sensació que encara no se’ns coneix prou. El lema amb el qual ens sentim identificades és “A la UdG, treballem perquè puguis treballar”. Aquí es concentra el nostre esforç. El curs passat vam establir 3500 convenis de cooperació educativa, amb un 71% dels estudiants en pràctiques en l’entorn laboral i més de 600 convenis extracurriculars executats a l’Oficina Universitat Empresa. De fet, es pot dir que en bona part fem de tauler d’anuncis, això sí, amb ofertes relacionades amb la formació acadèmica”. I la Roser ho ratifica: “Si són compatibles amb el progrés acadèmic”. D’altra banda, la Maria recorda que l’Oficina de Promoció de l’Ocupació treballa en la intermediació com a Borsa de Treball des de l’1 de desembre de 1993, fruit de la creació de la UdG i a proposta de la Comissió Gestora d’optar per la centralització de les Borses de Treball existents per part de la UPC (Escola Universitària Politècnica de Girona) i la UAB (Estudi General).

Hi ha dos tipus de perfils, els estudiants i els titulats. El procés consisteix a introduir la fitxa telemàticament i, un cop validada, s’accedeix a les ofertes, a la intermediació, a les pràctiques o a l’orientació laboral en un sentit estricte. L’empresa, al seu torn, omple un formulari i descriu un perfil. “Treballem en tres nivells”, diu la Núria. “El contacte laboral que està més relacionat amb el currículum acadèmic, les pràctiques i, de manera molt residual, les ofertes més genèriques. De fet, ningú que no estigui a la borsa pot accedir a aquest tipus d’informació. El currículum que rebem per part dels estudiants, nosaltres l’enviem a l’empresa, que és qui fa la selecció. En el cas de les pràctiques, des d’aquí tramitem l’expedient. Hi ha, en previsió, el projecte d’un observatori que ens ha de permetre valorar el grau de contractació un cop establert el contacte”.

 

“És necessària una major visibilitat dels serveis que ofereix la Borsa de Treball”.

 

La Roser Maeso destaca que la web de la Borsa de Treball és de les més visitades de la UdG, juntament amb la de la Biblioteca, “però encara és necessària una major visibilitat. Quan més se’n sàpiga, de la nostra existència i dels nostres serveis, més empreses vindran a oferir llocs de treball. En el cas de les empreses que neixen com una iniciativa d’emprenedors, moltes d’elles ja tenen un coneixement clar del que hi ha a la Universitat”. I afegeix: “De fet, els tipus d’empresa es concentra en la pública de l’entorn gironí, en les de més grandària i projecció internacional, i en les petites i mitjanes que descobreixen el potencial universitari”. La Núria ho concreta “en empreses de maquinària auxiliar, del sector tèxtil i gràfic, de l’alimentari. I també en educació social. I també treballem amb empreses de selecció de personal i de contactes en xarxa, com ara l’accés a la plataforma Linkedin, la més indicada que hem trobat”.

La Maria considera que “hi ha problemes amb els idiomes. Hi ha empreses que s’han expandit molt en els últims temps i necessiten un domini real de l’idioma, no pas aproximat, com a vegades passa. En aquest sentit, també hem percebut com es valora, en determinades empreses, uns coneixements bàsics i una voluntat ferma de sortir del país. Els formen aquí per després anar a treballar en diversos projectes a l’estranger.

“Des del Pla de Bolonya”, afegeix la Roser, “que hi ha un accent molt clar no solament en els coneixements sinó en les habilitats i les competències. A nosaltres, ens interessa destacar aquestes competències laborals, les actituds: la gestió del temps, la capacitat de lideratge i comunicació, del treball en equip. Em penso que cada vegada es valora menys el currículum acadèmic de manera isolada i que cada cop té més transcendència allò que podem anomenar el currículum “vital”, la participació en activitats com les esportives o les de voluntariat. Un plus per a l’estudiant i el graduat”.

 

Oficina de Serveis a l’Empresa, Universitat de Girona, Borsa de treball

Núria Sanllehí, Maria Cortada i Roser Maeso

 

Universitat de Girona
Campus de Montilivi- Mòdul 20-031
17071 Girona
Telf. 972 419 684/ Fax. 972 419 687
oue@udg.edu

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Continguts relacionats