Revista
de la Universitat
de Girona
desembre 2015
07
Portada / Ciències socials / Comunitat i territori / Taula rodona / La Universitat i la violència masclista
La Unitat d'Igualtat de Gènere de la UdG va organitzar, el 25 de noviembre, la 2a Jornada amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista a la Sala d'Actes de la Facultat d'Educació i Psicologia.

La Universitat i la violència masclista

Jesús Malagón, estudiant en pràctiques

Logo de la Jornada contra la violència masclista

Els debats van permetre reflexionar sobre diferents tupis d’agressions, en àmbits diversos: “La violència masclista a les universitats: dades i necessitat dels Protocols específics”, a càrrec de Noelia Igareda, doctora en dret per la UAB i investigadora del grup Antígona; “El ciberassetjament per raó de gènere, sexe i sexualitat: mesures per a la prevenció, detecció i control a la Universitat”, a càrrec de la Sra. Maria Jesús Ferrés i Fluvià, PAS responsable de comunicació digital; i “Violència seductora en la publicitat i la moda: models de bellesa, os i identitat“, a càrrec de la Dra. Patrícia Soley-Beltran, doctora en sociologia del gènere per la Universitat d’Edimburg.

Després de cada conferència, hi havia uns minuts de debat, en que l’auditori tenia la possibilitat de preguntar qualsevol dubte. A part, també varen tenir lloc alguns petits actes dins del marc de la jornada, com per exemple la lectura d’un manifest que varen fer uns alumnes a la Facultat de Turisme.

“La violència masclista és una realitat que es mou pels diferents teixits de la nostra societat”. Doctora Noelia Igareda

La doctora Noelia Igareda va esmentar que la violència masclista és una realitat que es mou pels diferents teixits de la nostra societat. Si ens endinsem en l’àmbit acadèmic, existeix una percepció general que a les universitats no hi ha dones que siguin víctimes de violència masclista, ja que hi ha un nivell d’estudis i formació superiors. Però això no és així: una enquesta feta a Catalunya l’any 2010 confirma que un 8,8% de dones amb estudis universitaris han sofert episodis de violència masclista enfront d’un 7,7% de dones amb estudis primaris. Segons un altre estudi realitzat a les universitats catalanes, el 14% de les estudiants coneix almenys una situació de violència de gènere a la universitat: el 44% ha patit o coneix alguna forma greu de violència i el 98% no sap si existeix algun mètode de prevenció a les universitats.

Aquestes estadístiques ens diuen que, malauradament, encara hi ha episodis de violència masclista, ja que pràcticament una de cada deu estudiants universitàries n’ha sofert. El que és evident és que encara queda molta feina per fer, sobretot per part del poders públics.

D’altra banda, la dotació de la lluita contra la violència de gènere s’ha reduït, en els pressupostos de l’Estat, un 22% entre els anys 2011 i 2015. Aquest fet exemplifica que no existeix una voluntat prou ferma, ni una voluntat d’intencionalitat política per fer-hi front. Avui, d’altra banda, encara hi ha llacunes en la legislació vigent com per exemple la pendent incorporació del tràfic de dones per a finalitats sexuals, els matrimonis forçats i les mutilacions genitals. Molta feina per fer, malgrat la que s’està fent a diferents nivells socials, tan educatius, com jurídics. El que és primordial és que la societat prengui consciència de la realitat.

 

No només és una qüestió de números, és una qüestió d’actituds
Noelia Igareda

 

Deixa un comentari

 

Et pot interessar...
Articles
UdGent Crèdits  |  Amb el suport del Consell Social de la UdG

Edita Universitat de Girona
Coordina Josep M. Fonalleras
Equip de redacció Josep M. Fonalleras, Carles Gorini (núms 1 i 2), Òscar Bonet (núms 1 al 6), Cristina Valentí (núm 10),
Fotografia Autors corresponents/Fina Molas (Servei de Publicacions) / Harold Abellán / Lluïsa Gràcia (per al número 12, especial 25 anys) / Fons Hemeroteca Diari de Girona i El Punt (per al número 12, especial 25 anys)
Disseny Iglésies Associats / Marc Vicens
Producció Servei de Publicacions
Amb el suport del Consell Social de la UdG
Consell editorial Comissió de Comunicació de la Universitat de Girona

Estudiants en pràctiques: (a partir del núm 8) Megan Descayre (Comunicació Cultural), Jesús Malagón (Publicitat i Relacions Públiques) / (a partir del núm 9) Anna Fonalleras (Comunicació Cultural) Col·laboracions: Eloi Camps (Comunicació Cultural); Jaume Guzman (Comunicació Cultural); Esther Molina (becària de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani).

 

www.udg.edu

Contacte

Publicacions · Pl. Sant Domènec, 3 · 17071 Girona · Tel. 972 41 80 99 · Edifici Les Àligues
http://udgent.udg.edu   revistaudgent@udg.edu


Revista de la Universitat de Girona