Revista
de la Universitat
de Girona
febrer 2016
08
Portada / Comunitat i territori / Notícies / L'opinió / Joan Batlle
El Dr. Joan Batlle i Grabulosa, exrector de la Universitat de Girona entre 2002 i 2005, i catedràtic del departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors, membre de Vicorob, és el Delegat del Rector pel projecte Alumni, els exalumnes de la UdG.

L'opinió
Els Alumni i la Universitat

El projecte que coordino vol redefinir l’espai Alumni, aprofitant la tasca desenvolupada per associacions com Alumni Postscriptum o Antics Alumnes i Amics de la Politècnica. Entre els Alumni de la UdG hi ha empresaris, directius i persones que han tingut i tenen èxit social. La UdG ha de tornar a captar aquests exestudiants per tal que esdevinguin peces clau que donin suport a la comunitat universitària a la qual ells van pertànyer un dia.

Aquests són els principals objectius del projecte:

–    Potenciar una organització d’exalumnes que ofereixi importants valors afegits als seus membres.

–    Aconseguir que els titulats tinguin el sentiment de pertànyer a una comunitat universitària que té cura dels seus interessos i necessitats

–    Disposar d’un portal on trobar companys de promoció, compartir experiències, establir relacions d’amistat, participar en l’associacionisme, etc… La finalitat és incentivar i refermar els llaços entre antics alumnes i evitar que es dissolguin o s’esvaeixin les relacions i connexions.

–    Fomentar activitats orientades a negocis i emprenedoria (trobades de negocis, xarxes temàtiques a través de les noves tecnologies, etc.).

–    Promoure, col·laborar i difondre les activitats de la Universitat.

–    Potenciar la implicació dels exalumnes que, trobant-se en una bona posició dins del mercat laboral, puguin desenvolupar activitats de mecenatge o de mentorització, amb finalitats com ara patrocinar i impulsar projectes concrets proposats per estudiants emprenedors.

–    Fomentar el voluntariat i la figura de donant, amb l’objectiu d’aconseguir aportacions econòmiques finalistes per a beques d’estudis, publicació de treballs de final grau, estades de recerca, etc.

–    Internacionalitzar la UdG a través dels titulats que estan treballant fora de Catalunya amb la finalitat de captar estudiants de màster o doctorat.

–    Esdevenir un pont entre els àmbits acadèmic i professional, a partir de les trajectòries dels seus membres, i amb l’objectiu d’assessorar o influir en ajustos curriculars dels estudis.

–    Com a tasca més local, fer propostes per al desenvolupament de les comarques gironines, en els diferents àmbits d’actuació de la UdG.

 

Joan Batlle i Grabulosa

 

 

 

 

Deixa un comentari

 

Et pot interessar...
Articles
UdGent Crèdits  |  Amb el suport del Consell Social de la UdG

Edita Universitat de Girona
Coordina Josep M. Fonalleras
Equip de redacció Josep M. Fonalleras, Carles Gorini (núms 1 i 2), Òscar Bonet (núms 1 al 6), Cristina Valentí (núm 10),
Fotografia Autors corresponents/Fina Molas (Servei de Publicacions) / Harold Abellán / Lluïsa Gràcia (per al número 12, especial 25 anys) / Fons Hemeroteca Diari de Girona i El Punt (per al número 12, especial 25 anys)
Disseny Iglésies Associats / Marc Vicens
Producció Servei de Publicacions
Amb el suport del Consell Social de la UdG
Consell editorial Comissió de Comunicació de la Universitat de Girona

Estudiants en pràctiques: (a partir del núm 8) Megan Descayre (Comunicació Cultural), Jesús Malagón (Publicitat i Relacions Públiques) / (a partir del núm 9) Anna Fonalleras (Comunicació Cultural) Col·laboracions: Eloi Camps (Comunicació Cultural); Jaume Guzman (Comunicació Cultural); Esther Molina (becària de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani).

 

www.udg.edu

Contacte

Publicacions · Pl. Sant Domènec, 3 · 17071 Girona · Tel. 972 41 80 99 · Edifici Les Àligues
http://udgent.udg.edu   revistaudgent@udg.edu


Revista de la Universitat de Girona