Revista
de la Universitat
de Girona
abril 2016
09
Portada / Ciències socials / Comunitat i territori / Docència i formació / Humanitats / Recerca i transferència / Dos mesos al Senegal
Aula a l'aire lliure al Senegal

Dos mesos al Senegal

Jesús Malagón

La Marta Bordas i la Georgina Aguilar són dues estudiants de treball social de la Universitat de Girona que van fer una estada de dos mesos i mig a Mlomp, una població rural situada al sud-oest del Senegal en la qual viuen al voltant d’unes 4.500 persones. L’agricultura és l’activitat per excel·lència i el seu motor econòmic, ja que la major part dels habitants es dediquen al conreu de l’arròs, d’hortalisses o, fins i tot, de vi i mel. És una zona molt rica en recursos naturals, però amb dèficits sanitaris i educatius. L’idioma natiu és el diolà, tot i que la gran majoria també parla francès.

No van dubtar ni un moment a apuntar-se a la convocatòria feta per un grup d’arquitectes de la UPC: “L’Associació Amics de Senegal del Bages (ASEB) i el col·lectiu d’arquitectes (BASE-A), amb estudiants de la UPC, van impulsar un projecte de cooperació al Senegal, amb la idea de dur a terme diverses accions i de treballar en activitats relacionades amb l’edificació, la rehabilitació i l’urbanisme. En aquest marc, la gent de BASE-A va enviar una convocatòria a la UdG perquè dos estudiants de Treball Social hi anessin a col·laborar”.

 

Marta Bordas

Marta Bordas

La Marta i la Georgina van ser les escollides, amb la intenció d’anar a Mlomp, amb dos estudiants d’arquitectura, per tal de millorar el funcionament de l’escola i de dinamitzar-la, tractant amb professors i alumnes. La Georgina explica que les condicions de l’escola eren precàries: “La construcció d’aquesta nova aula crec que és molt important, ja que algunes aules estan fetes de palla i quan plou no es pot fer classe”. Quan van arribar al Mlomp, van fer una reunió amb el director i tots els professors per conèixer la seva opinió sobre el projecte i preguntar de quina manera el podíem encarar conjuntament. “En la reunió ens van demanar si també podíem impartir classes d’espanyol, ja que la professora estava embarassada. La veritat és que no ens ho vam pensar dues vegades, vam dir que si a l’instant”. Afirmen que va ser una gran eina per conèixer tot el professorat i els alumnes, i per integrar-se plenament a l’escola.

Marta Bordas i Georgina Aguilar al Senegal

Marta Bordas i Georgina Aguilar al Senegal

La construcció d’un nou espai al Centre Educatiu de Secundària de Mlomp és un dels objectius del projecte, amb la intenció de reduir la ràtio d’alumnes per aula. Quant a l’apartat social, el que es vol aconseguir és reduir l’absentisme escolar, fomentar la participació a l’aula, conscienciar a la població del dret a l’educació, i millorar l’accessibilitat a la formació de la població femenina i les habilitats pedagògiques dels professionals.

A part de ser professores d’espanyol, la Marta i la Georgina també van planificar de manera conjunta amb els professors la realització de concursos, projeccions de documentals, jornades esportives o debats. Segons explica la Marta, “per fer les activitats que es realitzaven en la part social,  necessitàvem suport material, organitzatiu i humà. Així que el treball conjunt amb professors, alumnes i altre gent va ser la clau per poder-ho tirar endavant”.

El que més inseguretat els provocava era com seria la rebuda del projecte a l’escola, ja que el seu funcionament intern diari s’havia de veure afectat, però el fet és que l’experiència va ser en extrem positiva:  “El grau de participació ens semblava sorprenent, ja que ràpidament tothom es va involucrar amb el projecte ”.

La tasca més complexa que van dur a terme va ser la coordinació de la nova aula. Van fer diverses reunions amb autoritats dels diversos barris de Mlomp, amb l’associació de pares, amb el director i amb els professors, per tal de poder crear de manera conjunta un calendari que planifiqués la participació comunitària en la construcció. La Georgina destaca que els va resultar molt difícil poder reunir-se amb tothom. Tot i així, amb l’ajut de diversos professors van aplegar una cinquantena de persones. També van fer un registre dels llibres que hi havia a la biblioteca, ja que ningú no duia a terme aquesta tasca i els llibres estaven desordenats. Juntament amb alguns alumnes, van classificar-los per categories. La Marta afirma que es podia millorar el control de la biblioteca i ho van sistematitzar amb un programa Excel.

 

Georgina Aguilar

Georgina Aguilar

A més a més, van aconseguir tancar un acord entre l’escola i un cibercafè de Mlomp per oferir internet, formació i suport informàtic de forma gratuïta a professors i alumnes. La Georgina explica que era un projecte d’una associació finlandesa i no van dubtar a posar-s’hi en contacte. “Ens vam coordinar amb  l’associació finlandesa per fer ressó del Cyberg, i que es pogués utilitzar més aquest recurs per part de professors i alumnes”. Al principi, l’idioma era una problema per poder fer les diverses tasques. Van tenir la sort que hi ha havia alguns professors que sabien espanyol, i aquest fet va facilitar molt les coses. Més endavant, però, la relació va ser molt més fluïda.

Marta Bordas i Georgina Aguilar en una aula al Senegal

Marta Bordas i Georgina Aguilar en una aula al Senegal

La Marta i la Georgina mantenen el contacte amb alguns professors i alumnes, sobretot via Facebook. Tant les entitats que promouen el projecte com la pròpia UdG volen solidificar els vincles per dur a terme més actuacions en un futur proper. El que s’està plantejant és fer un projecte ben estructurat i fer un diagnòstic centrat en aspectes més específics. Des de la UdG es vol incloure aquesta activitat en el pràcticum de l’any que ve del grau de Treball Social.

Segons en Carles Serra, un dels professors de Treball Social que gestionava el projecte, les valoracions que són molt positives. Explica que amb en Josep Manel Barbero, van anar a Mlomp deu dies per supervisar les tasques que duien a terme les estudiants i com funcionava el voluntariat. “De cares al curs vinent, des de la pròpia Universitat volem mantenir la continuïtat del projecte. El que creiem molt necessari és realitzar un diagnòstic amb conceptes més concrets. De totes maneres, el fet de combinar la realització d’aquests projectes amb el nostre treball acadèmic és complicat. Malgrat tot, som conscients de que hi ha molt marge de millora i que cal fer un seguiment continu”.

Actualment, de manera conjunta amb BASE-A, s’està treballant en la construcció de més aules pel Centre Educatiu de Mlomp. A més a més, també s’està construïnt un centre educatiu i cultural  per dones, anomenat Kerogen, i s’està gestionant l’usabilitat d’alguns edificis construïts que es troben en mal estat, o bé, no s’utilitzen. 

L’objectiu general del projecte és millorar la qualitat de l’atenció educativa del centre escolar de Mlomp, al Senegal.

Som conscients de que hi ha molt marge de millora i que cal fer un seguiment continu

De cares al curs vinent, des de la pròpia Universitat volem mantenir la continuïtat del projecte. El que creiem molt necessari és realitzar un diagnòstic amb conceptes més concrets.

 

Deixa un comentari

 

Et pot interessar...
Articles
UdGent Crèdits  |  Amb el suport del Consell Social de la UdG

Edita Universitat de Girona
Coordina Josep M. Fonalleras
Equip de redacció Josep M. Fonalleras, Carles Gorini (núms 1 i 2), Òscar Bonet (núms 1 al 6), Cristina Valentí (núm 10),
Fotografia Autors corresponents/Fina Molas (Servei de Publicacions) / Harold Abellán / Lluïsa Gràcia (per al número 12, especial 25 anys) / Fons Hemeroteca Diari de Girona i El Punt (per al número 12, especial 25 anys)
Disseny Iglésies Associats / Marc Vicens
Producció Servei de Publicacions
Amb el suport del Consell Social de la UdG
Consell editorial Comissió de Comunicació de la Universitat de Girona

Estudiants en pràctiques: (a partir del núm 8) Megan Descayre (Comunicació Cultural), Jesús Malagón (Publicitat i Relacions Públiques) / (a partir del núm 9) Anna Fonalleras (Comunicació Cultural) Col·laboracions: Eloi Camps (Comunicació Cultural); Jaume Guzman (Comunicació Cultural); Esther Molina (becària de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani).

 

www.udg.edu

Contacte

Publicacions · Pl. Sant Domènec, 3 · 17071 Girona · Tel. 972 41 80 99 · Edifici Les Àligues
http://udgent.udg.edu   revistaudgent@udg.edu


Revista de la Universitat de Girona